|

Termeni si conditii StackCurier

TERMENI SI CONDITII APLICABILE SERVICIILOR DE CURIERAT SI TRANSPORT

Stack Post&Logistics SRL, sub brandul STACK CURIER (denumita in continuare FURNIZOR), persoana juridica romana, cu sediul social in strada Ana Ipatescu, nr.44, Constructia C6, Jilava, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul  J23/1671/2019, cod unic de inregistrare 40966952, telefon 0219949, email: someone@stack-curier.ro, reprezentata in mod legal prin domnul Ceos Mihai  – administrator, in calitate de Furnizor de Servicii Postale ofera sub brandul STACK CURIER servicii postale avand ca obiect trimiteri postale interne, in urmatoarele conditii:

Conditiile generale prezentate privind furnizarea Serviciilor Postale stabilesc obligatiile asumate de catre Stack Post&Logistics SRL sub brandul STACK CURIER,  elementele ce sunt necesare a fi indeplinite de către beneficiar (expeditor) pentru ca Stack Post&Logistics sa poată efectua livrarea trimiterilor postale in mod corespunzator si la un nivel ridicat de calitate.

Detaliere conditii:

Conditiile de fata sunt valabile in cazul activitatilor companiei Stack Post&Logistics – STACK CURIER din domeniul postal, si anume privind furnizarea serviciilor postale avand ca obiect trimiteri postale interne, incluse si neincluse in sfera serviciului universal.

Stack Post&Logistics – STACK CURIER livreaza individual prin mijloace proprii si infrastructura proprie trimiterile postale pe teritoriul Bucurestiului si zona limitrofa a Bucurestiului, iar pentru livrarile in alte localitati de pe teritoriul national, livrarea se face intr-o prima faza prin intermediul unor terti contractanti, oferind clientilor sai servicii prompte si de o calitate superioara.

Conditii de acceptare a trimiterilor postale 

Colectarea trimiterii postale se realizeaza prin intermediul personalului furnizorului la punctele de acces deservite de personal sau prin curier de la adresa indicata de expeditor in comanda telefonica sau cea online.

In cazul comenzii efectuate telefonic sau prin completarea formularului de comanda disponibil online, curierul se va prezenta in intervalul orar stabilit de comun acord cu Beneficiarul si la adresa indicata de Beneficiar (Expeditor) si va  verifica si prelua trimiterile postale in baza unor documente de transport (awb-uri pretiparite folosite exclusiv in acest scop, generate automat de aplicatia folosita).

La preluarea trimiterilor postale curierul Furnizorului va centraliza trimiterile postale indicate in documentele de transport generate de utilizatori intr-un Borderou aditional corespunzator pe care-l va semna si preda Beneficiarului (acest borderou semnat de catre curierul furnizorului poate fi utilizat pentru a atesta faptul ca expedierile au fost preluate de catre Furnizor) si va elibera documentele fiscale (factura /chitanta) aferente tarifului serviciului.

Trimiterile postale care contin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzator de catre expeditor, utilizând ca umplutură talaș, polistiren sau folii antișoc, materiale care atenuează șocul mecanic, și să aibă aplicată inscripția „Fragil”. 

Stack Post&Logistics – STACK CURIER va recunoaste si va respecta etichetele sau indicatiile scrise aplicate de expeditor și va acorda o atentie sporita în manipularea și depozitarea trimiterilor poștale în cauză.

Dimensiuni maxime acceptate ale trimiterii postale pentru plicuri:

  • 210 mm X 297mm (format A4) pentru format plicuri

Dimensiuni maxime acceptate ale trimiterii postale pentru colete:

  • 500 mm x 700 mm x 1200 mm

Greutatea maxima admisa pentru colete este de 31 kg.

Stack Post&Logistics – STACK CURIER nu accepta:

  • trimiteri postale al caror ambalaj prezintă insemne sau inscrisuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, sau contin bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent
  • trimiteri postale din care ies obiecte lungi sau ascutite
  • bunuri cu valoare deosebită cum ar fi: banii, timbrele, metalele prețioase, documentele de valoare financiară, taloanele câștigătoare extrase și cele similare, perle, bijuterii, pietre prețioase, titluri de valoare, bilete de jocuri de noroc câștigătoare;
  • obiecte de artă;
  • bunuri perisabile, bunuri sensibile la temperatură sau care necesită o temperatură controlată;
  • trimiterile poștale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare și altele similare;

De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poștale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și pe o porțiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanțe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părți ale acestora, muniții, etc.).

Expeditorul are obligatia de a nu introduce in reteaua postala trimiteri postale al caror obiect este interzis prin dispozitiile legale.

Stack Post&Logistics – STACK CURIER asigura prin masuri organizatorice si masuri tehnice corespunzatoare confidentialitatea trimiterilor postale care intra in reteaua STACK CURIER.

Stack Post&Logistics – STACK CURIER asigura secretul trimiterilor postale – retinerea, deschiderea sau divulgarea continutului trimiterilor postale fiind permisa numai in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

Stack Post&Logistics – STACK CURIER realizeaza 2 incercari de livrare, iar la fiecare incercare de livrare nereusita va instiinta destinatarul in sensul in care va lasa o nota scrisa la adresa acestuia, daca este posibil, prin care ii este adusa la cunostinta incercarea de livrare sau va trimite un sms pe numarul de telefon al destinatarului. Aceasta va contine numarul Notei de Transport, data avizarii destinatarului, numarul de telefon al STACK CURIER la care poate solicita detalii despre posibilitatea de ridicare a expedierii de la sediul STACK CURIER sau poate solicita o a treia incercare de livrare, la care sa fie disponibil in intervalul 9:00 – 17:00, de luni pana vineri. A treia incercare nu se factureaza suplimentar, dar este realizata doar la cererea Beneficiarului.

Fumizorul va informa expeditorul in maximum 24 (douazecisipatru) de ore de la momentul constatarii, prin orice mijloc de comunicare (telefonic sau in scris pe e-mail) despre eventualele adrese incomplete/eronate care au fost inscrise pe trimiterea postala.

Stack Post&Logistics – STACK CURIER asigura livrarea de luni pana vineri a trimiterilor postale interne in termen de maximum 4 zile lucratoare de la preluare.

Predarea trimiterilor postale se realizeaza la adresa indicata de expeditor, personal catre destinatar sau catre o persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala. Stack Post&Logistics – STACK CURIER are dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterii postale atunci cand, dupa preluarea trimiterii postale, rezulta in mod neindoielnic ca aceasta contine  bunuri interzise la transport ori care nu respecta conditiile speciale de transport stabilite conform legislatiei in domeniu sau cand, dupa preluarea trimiterii postale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale.

Stack Post&Logistics – STACK CURIER va returna la adresa expeditorului, cu notificare in prealabil, daca e cazul, sau la un punct de contact in functie de solicitarea documentata initiala, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate in oferta comerciala), trimiterea postala inregistrata care nu a putut fi predata destinatarului din una dintre cauzele prevazute de lege, in termen de maximum 20 zile lucratoare, termen care se calculeaza, dupa caz, de la data celei de a doua incercare de livrare nereusita.

In cazul trimiterilor postale care nu au putut fi predate destinatarului si nici returnate expeditorului, Stack Post&Logistics – STACK CURIER va pastra la dispozitie aceste trimiteri postale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. Dupa expirarea acestui termen, trimiterile postale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului in proprietatea Stack Post&Logistics – STACK CURIER.

Stack Post&Logistics – STACK CURIER furnizeaza servicii de trimitere cu valoare declarata, servicii ale caror particularitati constau in asigurarea unei trimiteri postale inregistrate impotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale ori deteriorarii, pentru o suma care nu poate depasi valoarea declarata de catre expeditor, si in eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii postale. Termenul in care poate fi solicitata de expeditor, printr-o metoda agreata in prealabil, dovada privind depunerea trimiterii postale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata este de 9 luni de la data depunerii acesteia, Stack Post&Logistics – STACK CURIER avand obligatia de a comunica dovada respectiva in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data solicitarii, printr-o metoda agreata cu expeditorul (de exemplu e-mail), fara a implica costuri suplimentare in sarcina expeditorului. Valoarea maxima acceptata a valorii declarate este de 5.000 RON.

Stack Post&Logistics – STACK CURIER furnizeaza serviciul Contra ramburs, serviciu postal a carui particularitate consta in achitarea de care destinatar expeditorului, prin intermediul retelei postale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii postale inregistrate. Preluarea acestor trimiteri postale se face numai in conditiile in care expeditorul a indicat in mod corect complet toate datele sale de identificare. Moneda admisa in care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani de la destinatari este RON. Suma maxima acceptata de catre furnizor este de 5.000 RON pentru persoane juridice si 10.000 RON in cazul persoanelor fizice. Modalitatea de colectare respectiv, de achitare a rambursului este in numerar sau prin virament in cont bancar. Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor postale catre expeditor (sumele colectate de la destinatar) este de 5 zile lucratoare de la livrare.

Stack Post&Logistics – STACK CURIER furnizeaza serviciul Confirmare de primire, serviciu postal a carui particularitate consta in predarea catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrate, confirmata in scris de destinatar. Termenul de returnare catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale, confirmata in scris de catre destinatar, este de 3 zile lucratoare de la livrare. In cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii postale de catre destinatar, Stack Post&Logistics – STACK CURIER intocmeste si pune la dispozitia expeditorului un duplicat al acesteia.

Stack Post&Logistics – STACK CURIER furnizeaza serviciul Express, serviciu postal care presupune in mod cumulativ:

– eliberarea de care Stack Post&Logistics – STACK CURIER expeditorului a unui document care permite fumizorului identificarea interna a trimiterii in reteaua postala si care atesta data, ora si minutul depunerii, precum si plata tarifului;

– predarea trimiterii postale la adresa destinatarului, personal catre acesta sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala;

– predarea rapida a trimiterii postale;

– raspunderea funizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare aferenti trimiterilor postale care fac obiectul acestui serviciu.

Timpii de livrare garantati pentru trimiterile postale care fac obiectul serviciului Express sunt de 24 ore in aceeasi localitate, 48 – 72 de ore in cazul trimiterilor postale expediate intre resedintele de judet sau intrajudetean, respectiv 48 de ore intre oricare alte doua localitati de pe teritoriul Romaniei.

Stack Post&Logistics – STACK CURIER raspunde, in caz de pierdere, furt sau distrugere totala, pentru trimiterile postale interne, astfel:

– cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata, inclusiv daca respectiva trimitere postala face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;

– cu valoarea rambursului, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu ramburs fara valoare declarata;

– cu suma reprezentand de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata sau unui serviciu ramburs;

In cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, in afara despagubirilor mentionate mai sus, se restituie tarifele incasate la depunerea trimiterii postale.

In caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare, Stack Post&Logistics – STACK CURIER raspunde pentru trimiterile postale interne, dupa cum urmeaza:

– cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, inscrisa in nota de inventar, pentru trimiterile postale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

– cu cota-parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile postale depuse inchise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

– cu suma reprezentand de 5 ori tariful serviciului, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.

La sumele prevazute mai sus se adauga dobanda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile sau, dupa caz, al introducerii cererii de chemare in judecata, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

In cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, Stack Post&Logistics – STACK CURIER raspunde cu intreaga valoare a rambursului pentru situatia in care nu a restituit expeditorului intreaga valoare a acestuia sau cu diferenta corespunzatoare pana la valoarea integrala a acestuia, in cazul in care rambursul a fost incasat partial de la destinatar.

Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.

In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.

In situatia neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, Stack Post&Logistics – STACK CURIER restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard.

In cazul in care livrarea trimiterilor postale colectate de Stack Post&Logistics – STACK CURIER este realizata de un alt furnizor contractat, raspunderea fata de utilizatori este intotdeauna a societatii Stack Post&Logistics – STACK CURIER.

Stack Post&Logistics – STACK CURIER este exonerat de raspundere in urmatoarele situatii:

– paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

– trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar/expeditor, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;

– paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului furtului; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

Stack Post&Logistics – STACK CURIER nu este responsabil pentru eventualele alterari ale trimiterii postale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X in cadrul procedurilor de securitate etc.)

Mecanismul de solutionare a reclamatiilor

Stack Post&Logistics – STACK CURIER a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor, in special, in ceea ce priveste pierderea, furtul, distrugerea partiala ori totala, sau deteriorarea trimiterilor postale, precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor (termenele de livrare, de returnare etc.).

Expeditorul sau destinatarul prejudiciat/nemultumit de serviciul oferit poate formula o reclamatie in termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii postale.

Reclamatia utilizatorului care se considera prejudiciat/nemultumit va trebui facuta in scris si transmisa Stack Post&Logistics – STACK CURIER prin una dintre urmatoarele modalitati: prin depunere personala, la sediul social ori la punctele de acces/contact deservite de personal ale Stack Post&Logistics – STACK CURIER, prin intermediul unui serviciu postal cu confirmare de primire catre adresa sediului social al Stack Post&Logistics – STACK CURIER sau prin e-mail la adresa de e-mail din preambul.

Stack Post&Logistics – STACK CURIER va inregistra reclamatia primita in Registrul de reclamatii si va confirma petentului primirea acesteia prin aceeasi modalitate folosita la transmitere de catre utilizator sau prin modalitatea solicitata de catre acesta in cuprinsul reclamatiei, de exemplu: prin inmanarea numarului de inregistrare, in cazul in care reclamatia a fost depusa personal, prin completarea corespunzatoare si semnarea confirmarii de primire in cazul primirii reclamatiei printr-un serviciu postal cu confirmare de primire sau prin comunicarea numarului de inregistrare prin e-mail catre adresa de e-mail de la care s-a primit reclamatia in termen de 1 zi lucratoare de la primire.

In vederea solutionarii reclamatiei, utilizatorul reclamant va trebui sa descrie in cuprinsul reclamatiei pe care o inainteaza evenimentul (fapte, acte si cauze) aferent reclamatiei, sa isi formuleze pretentiile, modalitatea de plata aleasa in cazul despagubirii si informatiile necesare transmiterii despagubirilor, precum si datele de contact (in situatia in care reclamatia se va dovedi intemeiata sa poata fi contactat reclamantul), sa depuna/trimita/anexeze la reclamatie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte si complete, corespunzatoare evenimentului reclamat (cum ar fi, dupa caz, copie a documentului de transport/borderou sau care atesta plata serviciului postal, a facturii emise de catre Stack Post&Logistics – STACK CURIER, fotografii, ambalajul trimiterii postale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii postale, copie a procesului verbal de constatare etc.) si sa puna la dispozitie orice alte date si informatii ce ar putea fi utile solutionarii reclamatiei.

Stack Post&Logistics – STACK CURIER va analiza reclamatia primita luand in calcul atat probele depuse de petent, dar si sustinerile/probele relevante furnizate de propriii angajati ori terte persoane implicate, putand, atunci cand este cazul, sa solicite chiar si o expertiza.

Reclamatia va fi solutionata (implicand, analiza reclamatie, emitere si comunicare raspuns prin adresa scrisa si acordare despagubiri) de catre Stack Post&Logistics – STACK CURIER in termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

In cazul reclamatiilor solutionate favorabil, Stack Post&Logistics – STACK CURIER va despagubi utilizatorul in termen de 30 de zile de la data finalizarii analizei reclamatiei prin emiterea raspunsului scris, fara a depasi, insa, termenul de 3 luni mentionat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordandu-se, in functie de solicitarea persoanei prejudiciate si de prevederile legale, prin  compensare /in  RON prin virament bancar sau in numerar, de la casieria aflata la adresa sediului  social al Stack Post&Logistics – STACK CURIER. Expeditorul poate renunta la dreptul sau de despagubire in favoarea destinatarului.

In cazul in care reclamatia adresata furnizorului Stack Post&Logistics – STACK CURIER nu a fost solutionata in mod satisfacator sau nu s-a raspuns la aceasta in termenul prevazut in prezentele conditii generale privind furnizarea serviciilor postale, utilizatorul in cauza poate inainta, in termen de un an de la data depunerii trimiterii postale, o plangere autoritatii de reglementare insotita de dovada  procedurii reclamatiei prealabile sau o cerere de chemare in judecata. Cererea de chemare in judecata poate fi introdusa indiferent daca o plangere avand acelasi obiect a fost inaintata sau nu autoritatii de reglementare.